X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Locked in a loop of updating to Firefox 69

Được đăng

The issue is as stated in the subject. Updating from FF 68.0.2. A link below to the screen-recording of the problem: https://www.icloud.com/iclouddrive/0j21jXUfYGnIIyJrW33ii8-HQ#FF_failed_upd

A pastebin link below to raw data of troubleshooting info https://pastebin.com/3AXM7K37

The issue is as stated in the subject. Updating from FF 68.0.2. A link below to the screen-recording of the problem: https://www.icloud.com/iclouddrive/0j21jXUfYGnIIyJrW33ii8-HQ#FF_failed_upd A pastebin link below to raw data of troubleshooting info https://pastebin.com/3AXM7K37

Được chỉnh sửa bởi scrutinizer1 vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

Dark Reader, Grammarly, ADP, Open with, Share with SNS, Twitter Tab, iCloud Dashboard

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Tyler Downer
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
1530 giải pháp 10670 câu trả lời
Được đăng

Please go to www.getfirefox.com and download the installer for 69 and install that.

Please go to www.getfirefox.com and download the installer for 69 and install that.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.