X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Can't detach Mail.com from Firefox

Được đăng

I used to have a Mail.com account and attached their browser to Firefox. Mail.com deleted my account and now I can't detach the browser from Firefox.

I used to have a Mail.com account and attached their browser to Firefox. Mail.com deleted my account and now I can't detach the browser from Firefox.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

I don't know what this is

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

the-edmeister
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5398 giải pháp 40147 câu trả lời
Được đăng
See if this support article helps you: https://support.mozilla.org/en-US/kb/change-program-used-open-email-links
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.