X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

no dejaentrar en firefox

Được đăng

Código de error: SSL_ERROR_BAD_CERT_ALERT

Código de error: SSL_ERROR_BAD_CERT_ALERT
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4250 giải pháp 59440 câu trả lời
Được đăng

Please explain the problem in detail. What happens? What are the exact error message(s) ?

Por favor explique el problema en detalle. ¿Lo que pasa? ¿Cuáles son los mensajes de error exactos?


What were you doing at the time? What website/page? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Qué sitio web / página?

Please explain the problem in detail. What happens? What are the exact error message(s) ? Por favor explique el problema en detalle. ¿Lo que pasa? ¿Cuáles son los mensajes de error exactos? What were you doing at the time? What website/page? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Qué sitio web / página?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4250 giải pháp 59440 câu trả lời
Được đăng

https://support.mozilla.org/en-US/questions/948317 how to fix ssl_error_bad_cert_domain

https://support.mozilla.org/en-US/questions/948317 how to fix ssl_error_bad_cert_domain
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.