X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How do I disable “ad blocker” on Firefox please

Được đăng

How do I disable “ad blocker” on Firefox please

How do I disable “ad blocker” on Firefox please
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1

Thông tin chi tiết

McCoy
  • Top 10 Contributor
590 giải pháp 5641 câu trả lời
Được đăng

gausejadarius said

How do I disable “ad blocker” on Firefox please

Hello gausejadarius,

Could you be a bit more specific, please ?

Like : what ad blocker are you talking about ? (there are several)

You posted this using your iPhone - is that the device on which you want to disable the ad blocker or on another device ?

Do you want to disable the ad blocker on certain sites, or do you want to disable it completely ?

And last but not least : are you using the latest Firefox version ? (= 68.0.2)

''gausejadarius [[#question-1267699|said]]'' <blockquote> How do I disable “ad blocker” on Firefox please </blockquote> Hello gausejadarius, Could you be a bit more specific, please ? Like : what ad blocker are you talking about ? (there are several) You posted this using your iPhone - is that the device on which you want to disable the ad blocker or on another device ? Do you want to disable the ad blocker on certain sites, or do you want to disable it completely ? And last but not least : are you using the latest Firefox version ? (= 68.0.2)
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17776 giải pháp 160795 câu trả lời
Được đăng

See also:

Firefox shows the shield icon at the left end of the location/address bar in case Content Blocking is blocking content.

  • click the shield icon for more details and possibly disable the protection

You can check the Web Console about what content is blocked

  • "3-bar" menu button or Tools -> Web Developer
See also: *https://support.mozilla.org/en-US/kb/content-blocking Firefox shows the shield icon at the left end of the location/address bar in case Content Blocking is blocking content. *click the shield icon for more details and possibly disable the protection You can check the Web Console about what content is blocked *"3-bar" menu button or Tools -> Web Developer
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.