X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Additional Time-based Search Filters

Được đăng

I would love to see 1 year added to the search filter. i feel the existing filters are too short.

I would love to see 1 year added to the search filter. i feel the existing filters are too short.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hi Evan, I think those filters are the only ones offered by your search engine site, DuckDuckGo. But if DDG offers more options in other browsers, I'd definitely want to know why they aren't also available in Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8632 giải pháp 70597 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi Evan, I think those filters are the only ones offered by your search engine site, DuckDuckGo. But if DDG offers more options in other browsers, I'd definitely want to know why they aren't also available in Firefox.

Hi Evan, I think those filters are the only ones offered by your search engine site, DuckDuckGo. But if DDG offers more options in other browsers, I'd definitely want to know why they aren't also available in Firefox.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Được đăng

Người tạo câu hỏi

you are right... after a bit more digging, i found the answer on their reddit. https://www.reddit.com/r/duckduckgo/wiki/index#wiki_date_filters

you are right... after a bit more digging, i found the answer on their reddit. https://www.reddit.com/r/duckduckgo/wiki/index#wiki_date_filters
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.