X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Is there any way to customize the icons for folders along the Firefox bookmarks toolbar?

Được đăng

The option for custom folder icons in the folder toolbar would be a great addition to the Folder Properties pulldown

The option for custom folder icons in the folder toolbar would be a great addition to the Folder Properties pulldown
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

My_Cheese_Is_Slippin'
  • Top 10 Contributor
65 giải pháp 761 câu trả lời
Được đăng

Hi FFUser, Take a look at the extension favicon-customizer.

Hi FFUser, Take a look at the extension [https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/favicon-customizer/ favicon-customizer].
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
the-edmeister
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5398 giải pháp 40147 câu trả lời
Được đăng

The OP is talking about bookmark folders, not individual bookmark favicons.

That can probably be done via userChrome.css. I have done that with the old Legacy versions of Firefox, but In changed the way I view my bookmarks with Quantum Firefox 57+ versions, and I don't 'need' a customized folders for bookmarks any longer.

https://www.userchrome.org/

As far as finding the userChrome.css code that you need, this reddit thread is probably the best source. https://www.reddit.com/r/FirefoxCSS/

The OP is talking about '''bookmark folders''', not individual bookmark favicons. That can probably be done via '''userChrome.css'''. I have done that with the old Legacy versions of Firefox, but In changed the way I view my bookmarks with Quantum Firefox 57+ versions, and I don't 'need' a customized folders for bookmarks any longer. https://www.userchrome.org/ As far as finding the userChrome.css code that you need, this reddit thread is probably the best source. https://www.reddit.com/r/FirefoxCSS/
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.