X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Profile manager cant be loaded

Được đăng

What happens when the profiles file isnt where it supposed to be. Library/application support/... No firefox!

Mac os 10.14.6 mohave

What happens when the profiles file isnt where it supposed to be. Library/application support/... No firefox! Mac os 10.14.6 mohave

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/79.0.259819395 Mobile/16G77 Safari/604.1

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4338 giải pháp 61017 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-run-firefox-when-profile-missing-inaccessible http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox#Navigating_to_the_profile_folder https://support.mozilla.org/en-US/kb/profile-manager-create-and-remove-firefox-profiles https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles Type '''about:profiles'''<enter> in the address bar. How many profiles are listed? How many should be there? Also, open the profile folder in your file explorer.