X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

After the last windows update, firefox crashes frequently. Can you help me ?

Được đăng

This is the last report of crash : bp-b4723d8c-3b59-461a-9d82-612100190823 23/08/2019, 19.42

The crashes happens after a few minutes of navigation, is seems a compatibily issue. Can you help me ?

Thanks in advance.

This is the last report of crash : bp-b4723d8c-3b59-461a-9d82-612100190823 23/08/2019, 19.42 The crashes happens after a few minutes of navigation, is seems a compatibily issue. Can you help me ? Thanks in advance.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8632 giải pháp 70597 câu trả lời
Được đăng
Hi giovanti, it seems to be related to an Athena Smartcard. There seem to be a lot of crash reports with the same signature submitted in recent days (over 700 in the past week): https://crash-stats.mozilla.com/signature/?product=Firefox&signature=asepkcs.dll%20%7C%20UserCallWinProcCheckWow&date=%3E%3D2019-08-16T18%3A06%3A00.000Z&date=%3C2019-08-23T18%3A06%3A00.000Z&_columns=date&_columns=product&_columns=version&_columns=build_id&_columns=platform&_columns=reason&_columns=address&_columns=install_time&_columns=startup_crash&_sort=-date&page=1#reports Is it possible this software updated recently?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I didn't update the software manually, but maybe with the recent big patch of windows 10 something happened. I try to unistall the driver, i hope this will resolve the crashes. Thanks a lot !

I didn't update the software manually, but maybe with the recent big patch of windows 10 something happened. I try to unistall the driver, i hope this will resolve the crashes. Thanks a lot !
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.