X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Linux add certificate exceptions on command line

Được đăng

I'm trying to figure out a way to add SSL certificates to the <profile_directory>/cert_override.txt file on multiple machines with known SSL certificates and hostnames. I have a machine that has collected all the certificate exceptions and has an override file established but I'm not sure what command line commands might allow me to add the collected information.

I'm trying to figure out a way to add SSL certificates to the <profile_directory>/cert_override.txt file on multiple machines with known SSL certificates and hostnames. I have a machine that has collected all the certificate exceptions and has an override file established but I'm not sure what command line commands might allow me to add the collected information.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17422 giải pháp 157426 câu trả lời
Được đăng
See Certificates. *https://github.com/mozilla/policy-templates/blob/master/README.md
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.