X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

'Check Spelling' indicates an error when an ending single quote is used (like the quote after Spelling).

Được đăng

A properly spelled word, when followed by a single quote ('), indicates a misspelling (wavy red line). Removing the trailing quote 'fixes' this. (as shown, 'fixes' has the wavy red line, 'fixes is okay...)

A properly spelled word, when followed by a single quote ('), indicates a misspelling (wavy red line). Removing the trailing quote 'fixes' this. (as shown, 'fixes' has the wavy red line, 'fixes is okay...)
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17424 giải pháp 157433 câu trả lời
Được đăng

Known issue that will be fixed in a future Firefox version (69 to be released Sep 3).

  • Bug 1565919 - Firefox in-built spellcheck for English en-US not working properly - single quote marks [70]

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Known issue that will be fixed in a future Firefox version (69 to be released Sep 3). *[https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1565919 Bug 1565919] - Firefox in-built spellcheck for English en-US not working properly - single quote marks [70] (<i>please do not comment in bug reports<br>https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html</i>)
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.