X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Why do you only support text-stroke with the -webkit prefix i.e. -webkit-text-stroke

Được đăng

It is not generally know that you can use -webkit-text-stroke in firefox. -moz-text-stroke does not work. Why is this and how many other css rules are like this? Is this documented anywhere?

It is not generally know that you can use -webkit-text-stroke in firefox. -moz-text-stroke does not work. Why is this and how many other css rules are like this? Is this documented anywhere?

Được chỉnh sửa bởi info325 vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Safari/605.1.15

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8643 giải pháp 70728 câu trả lời
Được đăng

Hi info325, there is documentation on the MDN site:

https://developer.mozilla.org/docs/Web/CSS/-webkit-text-stroke

-moz-text-stroke does not work. Why is this and how many other css rules are like this? Is this documented anywhere?

Vendor-prefixed properties usually get standardized eventually. It appears that text-stroke is one of a number of exceptions that is NOT going to be standardized, and will always be a webkit property. It's on a list of webkit properties that other browsers are supposed to support for compatibility:

https://compat.spec.whatwg.org/

Hi info325, there is documentation on the MDN site: https://developer.mozilla.org/docs/Web/CSS/-webkit-text-stroke <blockquote> -moz-text-stroke does not work. Why is this and how many other css rules are like this? Is this documented anywhere? </blockquote> Vendor-prefixed properties usually get standardized eventually. It appears that text-stroke is one of a number of exceptions that is NOT going to be standardized, and will always be a webkit property. It's on a list of webkit properties that other browsers are supposed to support for compatibility: https://compat.spec.whatwg.org/
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.