X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How to search for something with "site:website.com" prefix?

Được đăng

I often use Google's feature to limit my search to one website. Sometimes I Google for "something site: website.com" and it is okay. But when I Google "site: website.com something" Firefox search nothing (I assume it tries to treat `site:` as a protocol).

Is there any workaround to fix this?

I often use Google's feature to limit my search to one website. Sometimes I Google for "something site: website.com" and it is okay. But when I Google "site: website.com something" Firefox search nothing (I assume it tries to treat `site:` as a protocol). Is there any workaround to fix this?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Android 9; Mobile; rv:68.0) Gecko/68.0 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8635 giải pháp 70623 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Hmm, on Android, or on Windows/Mac/Linux?

Windows is working fine for me. However, on Android, I need to use the ? workaround if site: is the first thing in the bar. I mean:

?site:firefox.com

Hmm, on Android, or on Windows/Mac/Linux? Windows is working fine for me. However, on Android, I need to use the ? workaround if site: is the first thing in the bar. I mean: ?site:firefox''.''com
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Oh, sorry. It's on Android.

'?' workaround works, thanks! Is it the only option? (I mean, it's not hard to type '?' every time, but it's quite annoying as I use 'site:' quite frequently.

Oh, sorry. It's on Android. '?' workaround works, thanks! Is it the only option? (I mean, it's not hard to type '?' every time, but it's quite annoying as I use 'site:' quite frequently.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
kbrosnan
  • Moderator
581 giải pháp 3841 câu trả lời
Được đăng

The other options is to tap on the search icon you want to use. This will force the text to be treated as a search.

The other options is to tap on the search icon you want to use. This will force the text to be treated as a search.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.