X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

What folder in Ubuntu holds my history, bookmarks, and extensions?

Được đăng

My Ubuntu 16.04 box can't startup in Ubuntu.

I can access the folders on the computer using a LiveUSB.

What folders do I need to retrieve?

 - Firefox 68.0.2 64 bit
 - Ubuntu Linux 16.04 LiveUSB
 - Ubuntu Linux 16.04 Installed OS
 - Macbook Pro (mid 2009) OS X El Capitan
My Ubuntu 16.04 box can't startup in Ubuntu. I can access the folders on the computer using a LiveUSB. What folders do I need to retrieve? - Firefox 68.0.2 64 bit - Ubuntu Linux 16.04 LiveUSB - Ubuntu Linux 16.04 Installed OS - Macbook Pro (mid 2009) OS X El Capitan

Giải pháp được chọn

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

Lastpass Leach Block Duckduckgo Privacy Essentials Startpage

all on LiveUSB

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
 • Top 10 Contributor
8689 giải pháp 71030 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Could you try the path(s) in this article -- if it shows the wrong OS, expand the Editing Tools in the left column and use the OS selector there to switch the article to Linux:

Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data

Could you try the path(s) in this article -- if it shows the wrong OS, expand the Editing Tools in the left column and use the OS selector there to switch the article to Linux: [[Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data]]
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
jscher2000
 • Top 10 Contributor
8689 giải pháp 71030 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

This one also could be relevant: Recovering important data from an old profile

This one also could be relevant: [[Recovering important data from an old profile]]
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17468 giải pháp 157871 câu trả lời
Được đăng

In Linux the main Firefox profile folder that stores personal data is in the hidden "~/.mozilla/firefox/" folder. The secondary location in "~/.cache/mozilla/firefox/" is used for the disk cache and isn't important.

In Linux the main Firefox profile folder that stores personal data is in the hidden "~/.mozilla/firefox/" folder. The secondary location in "~/.cache/mozilla/firefox/" is used for the disk cache and isn't important.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

.mozilla/firefox/nkhyqhk9.default won't paste into my USB hard drive.

This is the error message: Filesystem does not support symbolic links

Will this cause me issues?

.mozilla/firefox/nkhyqhk9.default won't paste into my USB hard drive. This is the error message: Filesystem does not support symbolic links Will this cause me issues?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
jscher2000
 • Top 10 Contributor
8689 giải pháp 71030 câu trả lời
Được đăng

Hi 813bruce, did all the other files get copied, it just skipped one? I don't know what a symlink would be used for in the profile folder. ??

Hi 813bruce, did all the other files get copied, it just skipped one? I don't know what a symlink would be used for in the profile folder. ??
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Yes

As far as I can tell, everything else copied. The only error window was the one about asking to skip that file.

Yes As far as I can tell, everything else copied. The only error window was the one about asking to skip that file.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

jscher2000 said

Hi 813bruce, did all the other files get copied, it just skipped one? I don't know what a symlink would be used for in the profile folder. ??

It is a file called "lock" in .mozilla/firefox/nkhyqhk9.default

Thanks for your help guys

''jscher2000 [[#answer-1246931|said]]'' <blockquote> Hi 813bruce, did all the other files get copied, it just skipped one? I don't know what a symlink would be used for in the profile folder. ?? </blockquote> It is a file called "lock" in .mozilla/firefox/nkhyqhk9.default Thanks for your help guys

Được chỉnh sửa bởi 813bruce vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
jscher2000
 • Top 10 Contributor
8689 giải pháp 71030 câu trả lời
Được đăng

It's probably better NOT to copy the lock file, so I guess you can declare success.

It's probably better NOT to copy the lock file, so I guess you can declare success.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.