X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Why doesn't Candy Crush work anymore?

Được đăng

For the last month I have not been able to access Candy Crush on Mozilla. I have cleared cookies, cache, history. I have followed all the suggestions on the troubleshooting page and have uninstalled and reinstalled Mozilla and nothing works. I get the Candy Crush screen but the game doesn't work. Is there any solution to this?

For the last month I have not been able to access Candy Crush on Mozilla. I have cleared cookies, cache, history. I have followed all the suggestions on the troubleshooting page and have uninstalled and reinstalled Mozilla and nothing works. I get the Candy Crush screen but the game doesn't work. Is there any solution to this?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8633 giải pháp 70605 câu trả lời
Được đăng

Hi im2funny4u2, is Candy Crush a Flash game? Could you check whether you are able to activate the Flash plugin on Adobe's test page:

https://helpx.adobe.com/flash-player.html

If Flash is installed and not so old that it is blocked for security reasons, Firefox should show an activation icon in the address bar:

If you don't get the icon, check out this article for suggestions:

Does that help?

Hi im2funny4u2, is Candy Crush a Flash game? Could you check whether you are able to activate the Flash plugin on Adobe's test page: https://helpx.adobe.com/flash-player.html If Flash is installed and not so old that it is blocked for security reasons, Firefox should show an activation icon in the address bar: <center><img src="https://user-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/uploads/images/2019-08-22-17-10-11-746c91.png" width="450"></center> If you don't get the icon, check out this article for suggestions: * [[Install the Flash plugin to view videos, animations and games]] * [[Flash Plugin - Keep it up to date and troubleshoot problems]] Does that help?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.