X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I enter code into verification box but locked out for security purposes as incorrect verification code and it isn't incorrect

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
Được đăng

I tried entering a code into the verification box, but got locked out for security purposes saying verification code I inserted was incorrect...but I know it wasn't. I tried several times with same result. I am trying to download Firefox on a new computer and want all my previous settings intact. Also, in the verification code, how can you tell if Firefox wants you to insert a "zero" or an "O" as they are identical. I'm grateful for any help I can get. Thank you.

I tried entering a code into the verification box, but got locked out for security purposes saying verification code I inserted was incorrect...but I know it wasn't. I tried several times with same result. I am trying to download Firefox on a new computer and want all my previous settings intact. Also, in the verification code, how can you tell if Firefox wants you to insert a "zero" or an "O" as they are identical. I'm grateful for any help I can get. Thank you.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.