X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox chooses to always open an externally clicked link on a firefox window present on the macbook's display instead of the one present on an external monitor

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
Được đăng

This happens even though my last focus was the window present on the secondary display. This also happens regardless of which display is set as primary display.

This happens even though my last focus was the window present on the secondary display. This also happens regardless of which display is set as primary display.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.