X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox and Thunderbird crashes on Ubuntu after update

Được đăng

Hello,

Since I updated my computer this afternoon (21th aug 19), TB and FF won't start anymore. There is a crash reporter, but I'm not sure if it has sended a report (the reports). Thanks to a firefox helpsite I have distilled a Crash ID: bp-8ebc69e2-ceb0-41b3-86c6-05dfe0190821 Maybe someone can shed any light to this. Thanks in advance!

Henny

Hello, Since I updated my computer this afternoon (21th aug 19), TB and FF won't start anymore. There is a crash reporter, but I'm not sure if it has sended a report (the reports). Thanks to a firefox helpsite I have distilled a Crash ID: bp-8ebc69e2-ceb0-41b3-86c6-05dfe0190821 Maybe someone can shed any light to this. Thanks in advance! Henny
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

noscript, adblockplus or UBlock, youtubedownloader, and other I can't recall

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/76.0.3809.100 Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

Well, after installing adobe-flashplugin they're back again. Apparently it was de-installed.

Well, after installing '''adobe-flashplugin''' they're back again. Apparently it was de-installed.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.