X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

My tabs sometimes fail on a reload of all tabs - a close tab and reload tab solves problem

Được đăng

I have 32GB memory, and at any given time I have from 10-25 GB free and open. Right now I have 24.5 GB of free memory. AND my problem started at about version 64 and is very random about when a tab goes belly-up. I can close the offending tab and then re-open and solve the issue. For the occasional screw-up, not a big deal. BUT 6 tabs refuse to update after 10 minutes is not acceptable.

AND browser.tabs.unloadOnLowMemory was already set to false due to my large available memory? How much memory can Firefox access and use for the browser?

Appreciate a response

I have 32GB memory, and at any given time I have from 10-25 GB free and open. Right now I have 24.5 GB of free memory. AND my problem started at about version 64 and is very random about when a tab goes belly-up. I can close the offending tab and then re-open and solve the issue. For the occasional screw-up, not a big deal. BUT 6 tabs refuse to update after 10 minutes is not acceptable. AND browser.tabs.unloadOnLowMemory was already set to false due to my large available memory? How much memory can Firefox access and use for the browser? Appreciate a response
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

see attached file for Add-ons.

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

js5196094 0 giải pháp 6 câu trả lời
Được đăng

Appreciate a response

Appreciate a response
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

There is NO response that I see. Only "Appreciate a response"

There is NO response that I see. Only "Appreciate a response"
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.