X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I have a error message The status code returned from the server was: 413. This only happen with latest version of Firefox, running with W7 or with Linux Mint.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
Được đăng

Error message bold text Error: Sys.WebForms.PageRequestManagerServerErrorException: An unknown error occurred while processing the request on the server. The status code returned from the server was: 413

This error only happen with latest version Firefox, running with W7 or with Linux Mint. With previous versions or with others navigators (IE, Chrome) this issue don’t occur

Error message '''bold text''' Error: Sys.WebForms.PageRequestManagerServerErrorException: An unknown error occurred while processing the request on the server. The status code returned from the server was: 413 This error only happen with latest version Firefox, running with W7 or with Linux Mint. With previous versions or with others navigators (IE, Chrome) this issue don’t occur
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.