X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Allowing Flash content via the lock in the top left freezes Firefox

Được đăng

I upgraded 2 PC's to Windows 1903. 1 is running perfectly fine the other cant use Adobe Flash in Firefox anymore. As soon as i activate/allow any flash on any site Firefox just freezes and has to be closed. If i use chrome on the same sites etc. everything is fine and runs smoothly. I tried reinstalling the Adobe Flash stuff, used an older Version of Adobe and Firefox (different combinations), deleted my Profile, tried factory reset and many more options (disabling hardware acceleration etc.)

Just kinda stuck now where the problem comes from

I upgraded 2 PC's to Windows 1903. 1 is running perfectly fine the other cant use Adobe Flash in Firefox anymore. As soon as i activate/allow any flash on any site Firefox just freezes and has to be closed. If i use chrome on the same sites etc. everything is fine and runs smoothly. I tried reinstalling the Adobe Flash stuff, used an older Version of Adobe and Firefox (different combinations), deleted my Profile, tried factory reset and many more options (disabling hardware acceleration etc.) Just kinda stuck now where the problem comes from
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

Just Adobe Flash

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

Eldar Value 4 giải pháp 45 câu trả lời
Được đăng

mronion1 said

I upgraded 2 PC's to Windows 1903. 1 is running perfectly fine the other cant use Adobe Flash in Firefox anymore. As soon as i activate/allow any flash on any site Firefox just freezes and has to be closed. If i use chrome on the same sites etc. everything is fine and runs smoothly. I tried reinstalling the Adobe Flash stuff, used an older Version of Adobe and Firefox (different combinations), deleted my Profile, tried factory reset and many more options (disabling hardware acceleration etc.) Just kinda stuck now where the problem comes from

uninstall flash player on the problematic: https://fpdownload.macromedia.com/pub/labs/flashruntimes/flashplayer/uninstall_flash_player.exe

then reinstall from adobe.

''mronion1 [[#question-1267071|said]]'' <blockquote> I upgraded 2 PC's to Windows 1903. 1 is running perfectly fine the other cant use Adobe Flash in Firefox anymore. As soon as i activate/allow any flash on any site Firefox just freezes and has to be closed. If i use chrome on the same sites etc. everything is fine and runs smoothly. I tried reinstalling the Adobe Flash stuff, used an older Version of Adobe and Firefox (different combinations), deleted my Profile, tried factory reset and many more options (disabling hardware acceleration etc.) Just kinda stuck now where the problem comes from </blockquote> uninstall flash player on the problematic: https://fpdownload.macromedia.com/pub/labs/flashruntimes/flashplayer/uninstall_flash_player.exe then reinstall from adobe.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Gonna test it as soon as iam back

thank you for the response already :)

Gonna test it as soon as iam back thank you for the response already :)
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

sadly the problem still persists

sadly the problem still persists
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Eldar Value 4 giải pháp 45 câu trả lời
Được đăng

mronion1 said

sadly the problem still persists

First, go to `about:addons`, plugins tab, disable flash player and see if the problems occurs without flash player plugin enabled.

If problems not occurs, follow those instructions: Run the uninstaller again. after its done, make sure the following paths are removed (if not - remove it, if windows prevents you to delete any of them, you can use tools like LockHunter, AdwCleaner to perform the deletion):

%windir%\system32\Macromed\Flash\ %windir%\SysWOW64\Macromed\Flash\ %appdata%\Adobe\Flash Player\ %appdata%\Macromedia\Flash Player\ %windir%\system32\FlashPlayerApp.exe %windir%\system32\FlashPlayerInstaller.exe %windir%\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl %windir%\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe %windir%\SysWOW64\FlashPlayerInstaller.exe %windir%\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl

After that, restart the pc and after its booted run the *uninstaller* again, only after it finishes again open firefox, check if the problem exists without flash player plugin at all, and after that reinstall flash player.

''mronion1 [[#answer-1245607|said]]'' <blockquote> sadly the problem still persists </blockquote> First, go to `about:addons`, plugins tab, disable flash player and see if the problems occurs without flash player plugin enabled. If problems not occurs, follow those instructions: Run the uninstaller again. after its done, make sure the following paths are removed (if not - remove it, if windows prevents you to delete any of them, you can use tools like LockHunter, AdwCleaner to perform the deletion): %windir%\system32\Macromed\Flash\ %windir%\SysWOW64\Macromed\Flash\ %appdata%\Adobe\Flash Player\ %appdata%\Macromedia\Flash Player\ %windir%\system32\FlashPlayerApp.exe %windir%\system32\FlashPlayerInstaller.exe %windir%\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl %windir%\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe %windir%\SysWOW64\FlashPlayerInstaller.exe %windir%\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl After that, restart the pc and after its booted run the *uninstaller* again, only after it finishes again open firefox, check if the problem exists without flash player plugin at all, and after that reinstall flash player.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.