X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

download error on Mac ios

Được đăng

Trying to download Firefox on a brand new Mac with Mojave 10.14.5 and I keep getting error message "Firefox 68.0.2.dmg is damaged and can't be opened. You should move it to the Trash." I've tried a few fixes suggested for the same message on other sites, but nothing is working.

Trying to download Firefox on a brand new Mac with Mojave 10.14.5 and I keep getting error message "Firefox 68.0.2.dmg is damaged and can't be opened. You should move it to the Trash." I've tried a few fixes suggested for the same message on other sites, but nothing is working.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Safari/605.1.15

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17421 giải pháp 157393 câu trả lời
Được đăng

You can find the full version of the current Firefox release (68.0.2) in all languages and all operating systems here:

Make sure Firefox gets installed properly.

Open the Firefox Disk Image file and drag the Firefox application to the Applications folder on your hard drive. You shouldn't double-click the Firefox application to run it from the Disk Image, but instead drag it out of the DMG folder.


You can find the full version of the current Firefox release (68.0.2) in all languages and all operating systems here: *https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/ *https://www.mozilla.org/en-US/firefox/68.0.2/releasenotes/ Make sure Firefox gets installed properly. Open the Firefox Disk Image file and drag the Firefox application to the Applications folder on your hard drive. You shouldn't double-click the Firefox application to run it from the Disk Image, but instead drag it out of the DMG folder. <hr> *http://kb.mozillazine.org/Installing_Firefox#Mac_OS_X *https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-firefox-mac
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

That's what I have been doing and it only drops the file into the Applications folder, it doesn't actually open up the application.

That's what I have been doing and it only drops the file into the Applications folder, it doesn't actually open up the application.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.