X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox won't open at all on MacOS Mojave V. 10.14.6

Được đăng

It bounces in the Dock once, looks like it tries to open, and then quits. I've uninstalled it thoroughly including all the system files then re-installed, won't help. Restrated the Mac still no good. Please help.

It bounces in the Dock once, looks like it tries to open, and then quits. I've uninstalled it thoroughly including all the system files then re-installed, won't help. Restrated the Mac still no good. Please help.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Safari/605.1.15

Thông tin chi tiết

Nick 0 giải pháp 4 câu trả lời
Được đăng

Odd. Perchance, are you using the Facebook plug in? I ran a quick Google search and found this post https://support.mozilla.org/en-US/questions/1240674. Hope this helps.

Odd. Perchance, are you using the Facebook plug in? I ran a quick Google search and found this post [https://support.mozilla.org/en-US/questions/1240674 https://support.mozilla.org/en-US/questions/1240674]. Hope this helps.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I've come across thru this post before. After running searches I couldn't locate any fbplugin anywhere :/ I am clueless why this is happening...

I've come across thru this post before. After running searches I couldn't locate any fbplugin anywhere :/ I am clueless why this is happening...
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

"Saving session...The patch directory path is not valid for this application (/Users/ariaretailgroupinc./Library/Caches/Mozilla/updates/Applications/Firefox/updates/0)"

"Saving session...The patch directory path is not valid for this application (/Users/ariaretailgroupinc./Library/Caches/Mozilla/updates/Applications/Firefox/updates/0)"
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.