X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Why does Firefox automatically log me out of my Firefox account and erase my addons and settings every time I restart my Mac?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
Được đăng

Every time on my Mac, I have to log in again, re-install my addons and re-do my settings. Why?

This doesn't happen with Firefox on my Windows. I can restart Windows and every time I am still logged into Firefox, plus my addons and settings are still there. Can anyone tell me why this could be happening? Is there a setting I can change to stay logged in on my Mac? I have looked through the settings and can't find anything...It's not a huge deal but it is getting annoying and time consuming to have to set everything up again every time I want to use Firefox on my Mac.

Every time on my Mac, I have to log in again, re-install my addons and re-do my settings. Why? This doesn't happen with Firefox on my Windows. I can restart Windows and every time I am still logged into Firefox, plus my addons and settings are still there. Can anyone tell me why this could be happening? Is there a setting I can change to stay logged in on my Mac? I have looked through the settings and can't find anything...It's not a huge deal but it is getting annoying and time consuming to have to set everything up again every time I want to use Firefox on my Mac.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

uBlock Origin Privacy Possum Privacy Badger Adblocker For Youtube HTTPS Everywhere

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.