X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Multi-Account containers combining windows

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
Được đăng

I like to have more than one window open, for different things, depending what i'm doing. however, since I started using Multi-Account Containers, it's been trying auto-combine windows when I first open something. So, maybe I'm doing some research on new gear, and open a window exclusively for Amazon, so I can buy/wish list what I'm finding. I can open a new window, but as soon as I go to Amazon.com, Firefox tries to combine that tab into the existing window. This is happening independent of which containers are being used.

How can I make the auto-combine stop?

I like to have more than one window open, for different things, depending what i'm doing. however, since I started using Multi-Account Containers, it's been trying auto-combine windows when I first open something. So, maybe I'm doing some research on new gear, and open a window exclusively for Amazon, so I can buy/wish list what I'm finding. I can open a new window, but as soon as I go to Amazon.com, Firefox tries to combine that tab into the existing window. This is happening independent of which containers are being used. How can I make the auto-combine stop?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.