X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Getting 4-8x slower upload speeds when using firefox over other browsers

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
Được đăng

I have gigabit internet. I routinely get speeds 4-8x slower when uploading through firefox than through chrome or ms edge. A 710MB test file will take 21 sec to upload on Chrome, and 21 sec to upload on MS Edge, but 1:34 sec on firefox to google drive.

I have done similar tests uploading the same file to youtube, vimeo and running the backblaze bandwidth test, as well as speedof.me. They all show firefox trailing behind by the same margins.

Where I seem to see no difference however, is the Ookla speed test as in that case firefox tests about as high as chrome.

I've tried reinstalling, safe mode and refresh. No extensions are on and I only run windows defender on Windows 10 (up to date updates).

I spent the end of the afternoon calling my ISP thinking they were throttling traffic only to realize it's only firefox. Attaching a screen shot of Backblaze Bandwidth test and speedof.me that I happen to test in two different browsers when I first noticed the discrepancy. I seem to be pegged to the 65Megabit limit in my practical upload tests to youtube, google drive, and vimeo.

Speed tests I don't really care about (other than that they show this difference) but actual file upload speeds when uploading big files.

In troubleshooting process I had also tried reinstalling network card drivers and disabling IPv4 and 6 offloading tasks - this made no difference.

I really want to keep using FF, but don't want to have to switch to a diff browser just to upload files.

Thanks for the help!

I have gigabit internet. I routinely get speeds 4-8x slower when uploading through firefox than through chrome or ms edge. A 710MB test file will take 21 sec to upload on Chrome, and 21 sec to upload on MS Edge, but 1:34 sec on firefox to google drive. I have done similar tests uploading the same file to youtube, vimeo and running the backblaze bandwidth test, as well as speedof.me. They all show firefox trailing behind by the same margins. Where I seem to see no difference however, is the Ookla speed test as in that case firefox tests about as high as chrome. I've tried reinstalling, safe mode and refresh. No extensions are on and I only run windows defender on Windows 10 (up to date updates). I spent the end of the afternoon calling my ISP thinking they were throttling traffic only to realize it's only firefox. Attaching a screen shot of Backblaze Bandwidth test and speedof.me that I happen to test in two different browsers when I first noticed the discrepancy. I seem to be pegged to the 65Megabit limit in my practical upload tests to youtube, google drive, and vimeo. Speed tests I don't really care about (other than that they show this difference) but actual file upload speeds when uploading big files. In troubleshooting process I had also tried reinstalling network card drivers and disabling IPv4 and 6 offloading tasks - this made no difference. I really want to keep using FF, but don't want to have to switch to a diff browser just to upload files. Thanks for the help!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi junkyrox vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

none during the testing - otherwise just AdBlock Plus

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.