X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I've lost my bookmarks and get warnings of "Firefox not responding" and "scripts running"; have tried everything in Firefox Help; any suggestions?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
Được đăng

First, I lost all my current bookmarks, including bookmarks toolbar. Attempting to restore or import bookmarks results in "Firefox not responding" and/or warning message "Script running - continue/end script", either of which results in "Firefox not responding" and Firefox hangs up. I have tried every suggestion under Firefox Help, including: startup with add-ons disabled and removed, Profile fixes, uninstall/reinstall Firefox, Refresh Firefox, and lots more. Security scans show no viruses or malware. Any ideas as to what I do next. Thanks.

First, I lost all my current bookmarks, including bookmarks toolbar. Attempting to restore or import bookmarks results in "Firefox not responding" and/or warning message "Script running - continue/end script", either of which results in "Firefox not responding" and Firefox hangs up. I have tried every suggestion under Firefox Help, including: startup with add-ons disabled and removed, Profile fixes, uninstall/reinstall Firefox, Refresh Firefox, and lots more. Security scans show no viruses or malware. Any ideas as to what I do next. Thanks.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.