X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I am trying to log into my firefox sync account on a new laptop, firefox says that the authorization code I recieved in my email is invalid.

Được đăng

I just got a replacement for my old laptop and I have installed Firefox, I'm trying to log into my sync account but it says that I have an invalid authorization code whenever I try to use the code I get in my email. I've trying both copy/pasting it and typing it out manually and I've resent the email several times and tried those codes, but no matter what it says that the code is invalid.

I just got a replacement for my old laptop and I have installed Firefox, I'm trying to log into my sync account but it says that I have an invalid authorization code whenever I try to use the code I get in my email. I've trying both copy/pasting it and typing it out manually and I've resent the email several times and tried those codes, but no matter what it says that the code is invalid.
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

Update: I'm trying again two hours later and it now says that my "request was blocked for security reasons" when I try to use the code but I am not receiving any confirmation emails about it unless I press the resend button.

Update: I'm trying again two hours later and it now says that my "request was blocked for security reasons" when I try to use the code but I am not receiving any confirmation emails about it unless I press the resend button.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.