X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Help page @ UnitedHealthcare.com disappears

Được đăng

I bought a medical insurance policy from United Healthcare this year. When I login and go to the 'Help & Contact us' page, the middle frame (which has what I want, the top and bottom frames being boilerplate) it appears for a fraction of a second, then disappears. This happens even when I start in safe mode. I could use it at the library, which has Windoze computers. I just installed the latest Opera to read a message UHC had sent.

I bought a medical insurance policy from United Healthcare this year. When I login and go to the 'Help & Contact us' page, the middle frame (which has what I want, the top and bottom frames being boilerplate) it appears for a fraction of a second, then disappears. This happens even when I start in safe mode. I could use it at the library, which has Windoze computers. I just installed the latest Opera to read a message UHC had sent.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4228 giải pháp 59014 câu trả lời
Được đăng

I could not find the 'Help & Contact us' page, But I did find: https://www.uhc.com/contact-us

I could not find the 'Help & Contact us' page, But I did find: https://www.uhc.com/contact-us
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

FredMcD said

I could not find the 'Help & Contact us' page,

Because you didn't log in.

But I did find: https://www.uhc.com/contact-us

A page for non-members.

''FredMcD [[#answer-1244791|said]]'' <blockquote> I could not find the 'Help & Contact us' page,</blockquote> Because you didn't log in. <blockquote> But I did find: https://www.uhc.com/contact-us </blockquote> A page for non-members.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.