X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I can't verify my account

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
Được đăng

I had to reinstall FF, which has always been my default browser. It needs to confirm my email/verify me. I've been waiting over 3 hours. I've hit "resend" 3 times. There is no email from FF. It is not in my spam or junk. I've added the FF email into my contacts. I've checked with my webmail provider to verify nothing is blocked. I've searched everywhere for an answer; all I can find is this: https://support.mozilla.org/en-US/kb/im-having-problems-confirming-my-firefox-account It isn't helping. I'm not getting any email from FF. The email address is correct. I don't know what else to do. Thank you.

I had to reinstall FF, which has always been my default browser. It needs to confirm my email/verify me. I've been waiting over 3 hours. I've hit "resend" 3 times. There is no email from FF. It is not in my spam or junk. I've added the FF email into my contacts. I've checked with my webmail provider to verify nothing is blocked. I've searched everywhere for an answer; all I can find is this: https://support.mozilla.org/en-US/kb/im-having-problems-confirming-my-firefox-account It isn't helping. I'm not getting any email from FF. The email address is correct. I don't know what else to do. Thank you.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

Nothing at this stage.

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.