X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I am getting a new PC. How do I transfer all of the saved passwords (and bookmarks) in my Firefox browser to install on my new machine?

Được đăng

We are moving from a WIndows 7 machine to a WIndows 10 machine. I want all of the saved information in my Firefox browser (saved passwords and bookmarks) to be installed on my new machine. How do I accomplish this? Thanks!

We are moving from a WIndows 7 machine to a WIndows 10 machine. I want all of the saved information in my Firefox browser (saved passwords and bookmarks) to be installed on my new machine. How do I accomplish this? Thanks!
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

RobertJ
  • Top 10 Contributor
114 giải pháp 1225 câu trả lời
Được đăng

Hi Bill, You'll need a portable media, otherwise, it's pretty simple. Check out these articles for the information you'll need: Back up and restore information in Firefox profiles

Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data

If you have any questions, post back here. There's always someone here to help.

Hi Bill, You'll need a portable media, otherwise, it's pretty simple. Check out these articles for the information you'll need: [https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles Back up and restore information in Firefox profiles] [https://support.mozilla.org/en-US/kb/profiles-where-firefox-stores-user-data Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data] If you have any questions, post back here. There's always someone here to help.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17680 giải pháp 159921 câu trả lời
Được đăng
See also: *https://support.mozilla.org/en-US/kb/recovering-important-data-from-an-old-profile There is also Sync. *https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-set-sync-my-computer *https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-choose-what-types-information-sync-firefox
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.