X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Where is the Red Hat Linux Firefox configuration file that is changed when I put "about:config" in the url line?

Được đăng

I have to make security changes to a lot of machines. Is there a file that I could copy from one machine to the others that would set all the "about:config" changes that I did on one machine?

I have to make security changes to a lot of machines. Is there a file that I could copy from one machine to the others that would set all the "about:config" changes that I did on one machine?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

Wesley Branton
  • Top 10 Contributor
582 giải pháp 4953 câu trả lời
Được đăng

This would be done using AutoConfig. All of the relevant steps can be found in that documentation.

Hope this helps.

This would be done [[Customizing Firefox Using AutoConfig|using AutoConfig]]. All of the relevant steps can be found in that documentation. Hope this helps.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.