X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I have a file that seems to indicate that Firefox browser has been compromised. how do I convey this information?

Được đăng

I am not sure but my computer may have been hacked. I have a word file, how do I send it

I am not sure but my computer may have been hacked. I have a word file, how do I send it
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

Don't Know yet

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8639 giải pháp 70667 câu trả lời
Được đăng

Hi alexdramis, the only kind of attachments allowed on this forum are image files. You could attach a screenshot of the information if you can't paste it into a reply. The following article has tips on capturing screenshots: How do I create a screenshot of my problem?

Meanwhile, please check this article for free or free-to-try cleaning tools and specialized cleanup forums: Troubleshoot Firefox issues caused by malware.

Hi alexdramis, the only kind of attachments allowed on this forum are image files. You could attach a screenshot of the information if you can't paste it into a reply. The following article has tips on capturing screenshots: [[How do I create a screenshot of my problem?]] Meanwhile, please check this article for free or free-to-try cleaning tools and specialized cleanup forums: [[Troubleshoot Firefox issues caused by malware]].
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.