X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Spell check is not working for copy/pasted items

Được đăng

When copied text is pasted spell check is not underlining misspelled words. Using v 60.7.2esr (32-bit)

When copied text is pasted spell check is not underlining misspelled words. Using v 60.7.2esr (32-bit)
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4224 giải pháp 58930 câu trả lời
Được đăng

Are you using an older version for a reason?

https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-version?cache=no Did you update Firefox to the latest version 68.0.2 August 14, 2019


Type about:config<enter> in the address bar. If a warning screen comes up, press the I Accept the Risk button. At the top of the screen is a search bar.

Type: layout.spellcheckDefault Its values are; 0 Spell Checker Off 1 Check Only Multi-Line Input Boxes. 2 Check Multi And Single Line Input Boxes.

Also, check the spellchecker.dictionary entry.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-use-firefox-spell-checker

Are you using an older version for a reason? https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-version?cache=no Did you update Firefox to the latest version '''68.0.2''' August 14, 2019 ----------------- Type '''about:config'''<enter> in the address bar. If a warning screen comes up, press the '''I Accept the Risk''' button. At the top of the screen is a search bar. Type: '''layout.spellcheckDefault''' Its values are; 0 Spell Checker Off 1 Check Only Multi-Line Input Boxes. 2 Check Multi And Single Line Input Boxes. Also, check the '''spellchecker.dictionary''' entry. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-use-firefox-spell-checker
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4224 giải pháp 58930 câu trả lời
Được đăng

I also use: Grammarly for Firefox by Grammarly https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/grammarly-1/

Grammarly will help you communicate more effectively. As you type, Grammarly flags mistakes and helps you make sure your messages, documents, and social media posts are clear, mistake-free, and impactful.

I also use: Grammarly for Firefox by Grammarly https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/grammarly-1/ Grammarly will help you communicate more effectively. As you type, Grammarly flags mistakes and helps you make sure your messages, documents, and social media posts are clear, mistake-free, and impactful.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.