X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Lost all Pinned Tabs after shutdown

Được đăng

Using 68.0.2 with latest Win10. There certainly is a lot of information but I cannot find anyway to get all my pinned tabs back. Normally I put my PC to sleep but this time shutdown and they were not there. This (%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\) was no help to me. Any help appreciated.

Using 68.0.2 with latest Win10. There certainly is a lot of information but I cannot find anyway to get all my pinned tabs back. Normally I put my PC to sleep but this time shutdown and they were not there. This (%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\) was no help to me. Any help appreciated.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

I'm thinking if I wait too long I might not be able to restore the missing pinned tabs. Is there any help from Firefox directly?

I'm thinking if I wait too long I might not be able to restore the missing pinned tabs. Is there any help from Firefox directly?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.