X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I am trying to change my Secondary Email and Getting this error Your email was just returned. Mistyped email?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
Được đăng

Hello i am trying to add my secondary email address in firefox accounts, "Your email was just returned. Mistyped email?" Even i tried with different emails but still getting the same error. I am sure this is firefox bug

Hello i am trying to add my secondary email address in firefox accounts, "Your email was just returned. Mistyped email?" Even i tried with different emails but still getting the same error. I am sure this is firefox bug
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.