X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Linking Old Mozilla Account and New Firefox Account

Được đăng

Please delete this thread-Issue resolved.

Please delete this thread-Issue resolved.

Được chỉnh sửa bởi Buddy2014 vào

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

AliceWyman
  • Moderator
240 giải pháp 2594 câu trả lời
Được đăng

This appears to be a duplicate of https://support.mozilla.org/questions/1264534 Linking Old and New Accounts-Issue resolved ... Posted 7/12/19 (I'll lock this thread).

This appears to be a duplicate of https://support.mozilla.org/questions/1264534 Linking Old and New Accounts-Issue resolved ... Posted 7/12/19 (I'll lock this thread).