X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

windows 10 links not working

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
Được đăng

In Windows 10 LTSB, Firefox does not appear to be fully setting up as default browser. Gives a "There was a problem sending the command to the program." error whenever a link is opened with it. Link opens, though.

In Windows 10 LTSB, Firefox does not appear to be fully setting up as default browser. Gives a "There was a problem sending the command to the program." error whenever a link is opened with it. Link opens, though.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.