X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

New about:config settings for smooth scrolling.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
Được đăng

It is just a very good suggestion: general.smoothScroll.mouseWheel.durationMaxMS 150 and general.smoothScroll.mouseWheel.durationMinMS 100 make FF's scrolling much better. With the default settings Firefox looks very laggy. It's very important to make browser's interface much smoother. I think this is the main case why Chrome has much more users now. This settings should have been changed just when Quantum was released to show more performance difference "before/after".

It is just a very good suggestion: general.smoothScroll.mouseWheel.durationMaxMS 150 and general.smoothScroll.mouseWheel.durationMinMS 100 make FF's scrolling much better. With the default settings Firefox looks very laggy. It's very important to make browser's interface much smoother. I think this is the main case why Chrome has much more users now. This settings should have been changed just when Quantum was released to show more performance difference "before/after".
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.