X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

why is Firefox no longer recognising Lets Encrypt SSL Certificates?

Được đăng

As of a few days ago SSL certificates served on Bluehost are not being recognised as secure in Firefox browsers. They were until very recently.

All I can see in the Firefox Community Support is stuff relating to versions +TLSv1 +TLSv1.1 +TLSv1.2 needing to be updated to SSLProtocol -ALL +SSLv3 +TLSv1.2?

Doesn't really help me as I can't tell a host how to run their servers! Or is there any other exp;anation?

As of a few days ago SSL certificates served on Bluehost are not being recognised as secure in Firefox browsers. They were until very recently. All I can see in the Firefox Community Support is stuff relating to versions +TLSv1 +TLSv1.1 +TLSv1.2 needing to be updated to SSLProtocol -ALL +SSLv3 +TLSv1.2? Doesn't really help me as I can't tell a host how to run their servers! Or is there any other exp;anation?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17414 giải pháp 157308 câu trả lời
Được đăng

You can check the server.

You can check the server. *https://www.ssllabs.com/ssltest/
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Yes, I had already done that. I put in one of my domains and it gave it an A rating, though there were warnings about Server Name Indication for a few browsers and specific devices. But the SSL warnings in some browsers are still persisting.

Yes, I had already done that. I put in one of my domains and it gave it an A rating, though there were warnings about Server Name Indication for a few browsers and specific devices. But the SSL warnings in some browsers are still persisting.

Được chỉnh sửa bởi nathan105 vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.