X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How do I sign out of my Firefox account?

Được đăng

I'm running an up-to-date rev 68.0.1 (64-bit) version of Firefox on Windows 10. When I click on the avatar in the upper right portion of the Firefox toolbar, I see that I'm signed in to my Firefox account as me. So... how do I sign out of my Firefox account? Can't find a control anywhere.

I'm running an up-to-date rev 68.0.1 (64-bit) version of Firefox on Windows 10. When I click on the avatar in the upper right portion of the Firefox toolbar, I see that I'm signed in to my Firefox account as me. So... how do I sign out of my Firefox account? Can't find a control anywhere.

Giải pháp được chọn

I found it under Options /Sync Someone please add it to the avatar drop down! Please make it simple to log in log out. I'm running 69.0.1 64bit

!f your avatar is there click on it to get the drop down menu and select sync settings then select disconnect. in other words..... log off /sign out = Disconnect when speaking Mozilla.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4255 giải pháp 59584 câu trả lời
Được đăng
https://accounts.firefox.com/signin https://accounts.firefox.com/settings
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17526 giải pháp 158458 câu trả lời
Được đăng

See also "Options/Preferences -> Firefox Account".

See also "Options/Preferences -> Firefox Account".
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
TraderMonk 1 giải pháp 1 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

I found it under Options /Sync Someone please add it to the avatar drop down! Please make it simple to log in log out. I'm running 69.0.1 64bit

!f your avatar is there click on it to get the drop down menu and select sync settings then select disconnect. in other words..... log off /sign out = Disconnect when speaking Mozilla.

I found it under Options /Sync Someone please add it to the avatar drop down! Please make it simple to log in log out. I'm running 69.0.1 64bit !f your avatar is there click on it to get the drop down menu and select sync settings then select disconnect. in other words..... log off /sign out = Disconnect when speaking Mozilla.

Được chỉnh sửa bởi TraderMonk vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
McCoy
  • Top 10 Contributor
545 giải pháp 5139 câu trả lời
Được đăng

When you click on your display name or avatar (upper right on any Mozilla page) you'll get a dropdown - at the bottom you'll see "Sign Out" .....

When you click on your display name or avatar (upper right on any Mozilla page) you'll get a dropdown - at the bottom you'll see "Sign Out" .....
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

This is what I see in Firefox 69.0.1 (64-bit). Clicking on "Sync Settings" takes you directly to the page on which the "Disconnect" button appears. Not exactly intuitive...

This is what I see in Firefox 69.0.1 (64-bit). Clicking on "Sync Settings" takes you directly to the page on which the "Disconnect" button appears. Not exactly intuitive...
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.