X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Can Firefox 68.0.0 support shapes in css.whenever I click links it takes me to unwated webpages

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
Được đăng

A) i tried with shape css code it doesnot open the webpage as it shouldbe. It shows ignoring shape code. B) whenever I click links it takes me to unwated webpages please advise.

A) i tried with shape css code it doesnot open the webpage as it shouldbe. It shows ignoring shape code. B) whenever I click links it takes me to unwated webpages please advise.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.