X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

stop white website description boxes

Được đăng

How do I stop these white boxes from showing up on websites using Firefox. They pop up on many websites, don’t go away and are extremely annoying. They block area’s on websites making it impossible to get anything done. Circled in black.

How do I stop these white boxes from showing up on websites using Firefox. They pop up on many websites, don’t go away and are extremely annoying. They block area’s on websites making it impossible to get anything done. Circled in black.
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

Here's another shot of the white box on another website.

Here's another shot of the white box on another website.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
TyDraniu
  • Top 25 Contributor
309 giải pháp 1719 câu trả lời
Được đăng

Can you provide a link (URL) to a working example of this issue?

Can you provide a link (URL) to a working example of this issue?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

It's been happening on several sites over the last couple of weeks. But the good news is, it seems to have stopped for the last couple of days. Will update if it starts happening again. Thanks for responding !

It's been happening on several sites over the last couple of weeks. But the good news is, it seems to have stopped for the last couple of days. Will update if it starts happening again. Thanks for responding !
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17410 giải pháp 157269 câu trả lời
Được đăng

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window

See also:

Start Firefox in <u>Safe Mode</u> to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if <u>hardware acceleration</u> is causing the problem. *switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes *do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window *https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode *https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-extensions-themes-to-fix-problems ---- See also: *https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

None of that worked.

None of that worked.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
My_Cheese_Is_Slippin'
  • Top 10 Contributor
52 giải pháp 674 câu trả lời
Được đăng

Does your security software include some kind of Web ID or Safe Web option?

Does your security software include some kind of Web ID or Safe Web option?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
My_Cheese_Is_Slippin'
  • Top 10 Contributor
52 giải pháp 674 câu trả lời
Được đăng

Or maybe a Password Manager which is identifying these financial institutions?

Or maybe a Password Manager which is identifying these financial institutions?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I disabled my add on's. Will see if one of those was causing it.

My_Cheese_Is_Slippin' said

Does your security software include some kind of Web ID or Safe Web option?
I disabled my add on's. Will see if one of those was causing it. ''My_Cheese_Is_Slippin' [[#answer-1249329|said]]'' <blockquote> Does your security software include some kind of Web ID or Safe Web option? </blockquote>
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.