X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox crashes

Được đăng

Firefox crashes at startup. I'm in a macOS beta program and the crashing begun immediately after a recent OS update on 8/2/19. I've tried wiping all application files and reinstalling Firefox, but it continues to crash at startup.

Crash ID: bp-79eb6f5a-fc88-4d32-ae51-231e70190804

Firefox crashes at startup. I'm in a macOS beta program and the crashing begun immediately after a recent OS update on 8/2/19. I've tried wiping all application files and reinstalling Firefox, but it continues to crash at startup. Crash ID: bp-79eb6f5a-fc88-4d32-ae51-231e70190804

Giải pháp được chọn

Apple just released an OS update for its beta progam. FireFox now opens without issue.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

None

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4254 giải pháp 59582 câu trả lời
Được đăng

I suspect you have the same problem as https://support.mozilla.org/en-US/questions/1265998

I suspect you have the same problem as https://support.mozilla.org/en-US/questions/1265998
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
danielhelou 0 giải pháp 2 câu trả lời
Được đăng

bgcasey said

Firefox crashes at startup. I'm in a macOS beta program and the crashing begun immediately after a recent OS update on 8/2/19. I've tried wiping all application files and reinstalling Firefox, but it continues to crash at startup. Crash ID: bp-79eb6f5a-fc88-4d32-ae51-231e70190804
''bgcasey [[#question-1266084|said]]'' <blockquote> Firefox crashes at startup. I'm in a macOS beta program and the crashing begun immediately after a recent OS update on 8/2/19. I've tried wiping all application files and reinstalling Firefox, but it continues to crash at startup. Crash ID: bp-79eb6f5a-fc88-4d32-ae51-231e70190804 </blockquote>
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4254 giải pháp 59582 câu trả lời
Được đăng

danielhelou And ?

'''danielhelou''' And ?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
danielhelou 0 giải pháp 2 câu trả lời
Được đăng

still crashing. same situation

still crashing. same situation
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4254 giải pháp 59582 câu trả lời
Được đăng

You did not say that. Is your computer a Mac running Beta? If so, see https://support.mozilla.org/en-US/questions/1265998

You did not say that. Is your computer a Mac running Beta? If so, see https://support.mozilla.org/en-US/questions/1265998
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Giải pháp được chọn

Apple just released an OS update for its beta progam. FireFox now opens without issue.

Apple just released an OS update for its beta progam. FireFox now opens without issue.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4254 giải pháp 59582 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Good to hear. Well done. Please flag your last post as Solved Problem as this could help others with similar problems.

Good to hear. Well done. Please flag your last post as '''Solved Problem''' as this could help others with similar problems.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.