Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 7 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 74 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Firefox crashes at startup. I'm in a macOS beta program and the crashing begun immediately after a recent OS update on 8/2/19. I've tried wiping all application files and reinstalling Firefox, but it continues to crash at startup.

Crash ID: bp-79eb6f5a-fc88-4d32-ae51-231e70190804

Giải pháp được chọn

Apple just released an OS update for its beta progam. FireFox now opens without issue.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

I suspect you have the same problem as https://support.mozilla.org/en-US/questions/1265998

more options

bgcasey said

Firefox crashes at startup. I'm in a macOS beta program and the crashing begun immediately after a recent OS update on 8/2/19. I've tried wiping all application files and reinstalling Firefox, but it continues to crash at startup. Crash ID: bp-79eb6f5a-fc88-4d32-ae51-231e70190804
more options

danielhelou And ?

more options

still crashing. same situation

more options

You did not say that. Is your computer a Mac running Beta? If so, see https://support.mozilla.org/en-US/questions/1265998

more options

Giải pháp được chọn

Apple just released an OS update for its beta progam. FireFox now opens without issue.

more options

Good to hear. Well done. Please flag your last post as Solved Problem as this could help others with similar problems.