X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

i want to know my recovery codes of my account to login to my firefox account please

Được đăng

i want to know my recovery codes of my account to login to my firefox account please

i want to know my recovery codes of my account to login to my firefox account please
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0

Thông tin chi tiết

Seburo
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
817 giải pháp 6047 câu trả lời
Được đăng

Hi

I am sorry, but we do not have access to that information.

Hi I am sorry, but we do not have access to that information.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17575 giải pháp 158975 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Aren't the recovery codes you posted in the second screenshot working ?

I will delete the second screenshot because it isn't safe to post them on a public forum.

Aren't the recovery codes you posted in the second screenshot working ? I will delete the second screenshot because it isn't safe to post them on a public forum.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

the recovery codes aren't working i need new recovery codes please

the recovery codes aren't working i need new recovery codes please
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

verification doesnot be sent to my yahoo acount

verification doesnot be sent to my yahoo acount
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17575 giải pháp 158975 câu trả lời
Được đăng

You can only generate new recovery codes via the Firefox Account settings page.

I think that the codes are working, you only need to respond to the confirmation email to use the Firefox account from this device.

Don't you have an authenticator app that you need to use a recovery code?

You can only generate new recovery codes via the Firefox Account settings page. *https://accounts.firefox.com/signin *https://accounts.firefox.com/settings I think that the codes are working, you only need to respond to the confirmation email to use the Firefox account from this device. Don't you have an authenticator app that you need to use a recovery code?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

my recovery codes not working yet and verification link not sent to my yahoo acount

my recovery codes not working yet and verification link not sent to my yahoo acount
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.