Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 22 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 52 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Both latest Firefox and Thunderbird fail to open and show crash report just after initialization with macOS Catalina Version 10.15 Beta (19A526h). I can not operate Firefox in Safe Mode because it crashes whenever I try to start it.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

New os should be out in mid September about 4 weeks time. Both thunderbird and firefox are affected.

more options

See also:

  • Bug 1570451 - [10.15] Firefox and Thunderbird crashes on start in MacOS 10.15 (Catalina) dev beta 5 19A526h

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

  1. 1
  2. 2