Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 410 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Rams

more options

Not able to open the firefox, it keep crashing in the startup. Same happening in safe mode also. Please find the crash id.

bp-ced2a404-901a-4edb-a9d8-c3d5e0190802

Giải pháp được chọn

It's Catalina? Apple responded indicating this is a macOS bug and they'll be fixing it. See bug 1570451.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

It's Catalina? Apple responded indicating this is a macOS bug and they'll be fixing it. See bug 1570451.

more options

Yes, its Catalina. Will keep an eye on the bug 1570451.