X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox URL bar search removes # symbol when it is the last character of the search text?

Được đăng

I've picked up some C# project work lately and am getting my search query removed when I search with the tone "How do I do ... in C#" at the Firefox URL search. I'm using Google search.

I keep getting autocorrected to "How do I do ... in C"

I've picked up some C# project work lately and am getting my search query removed when I search with the tone "How do I do ... in C#" at the Firefox URL search. I'm using Google search. I keep getting autocorrected to "How do I do ... in C"

Giải pháp được chọn

Hi, this is a known issue that we're currently tracking. A fix is under testing, I don't know when it will be released, but it would be the next major version at the latest.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Standard8 35 giải pháp 196 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi, this is a known issue that we're currently tracking. A fix is under testing, I don't know when it will be released, but it would be the next major version at the latest.

Hi, this is a [https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1560228 known issue] that we're currently tracking. A fix is under testing, I don't know when it will be released, but it would be the next major version at the latest.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.