X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Where are my existing Questions etc from the "Firefox" account linked to this new system?

Được đăng

Where are my existing Questions etc from the "Firefox" account linked to this new system? It promised that they would be linked if I used the same email. Nothing is in my Profile - I want my list of previous Questions !!!

Should have send everyone email warning of this. New account creation page should have option to enter existing UserName & be sent an email, so you know what email was being used. Over the years there have been many. Also different emails for "Get Satisfaction" (Is that defunct?) & for sending questions to Developers and AddOn authors...

I used the address that I found searching old email for announcements sent by Firefox/Mozilla, so it SHOULD be the one I used "here."

Where are my existing Questions etc from the "Firefox" account linked to this new system? It promised that they would be linked if I used the same email. Nothing is in my Profile - I want my list of previous Questions !!! Should have send everyone email warning of this. New account creation page should have option to enter existing UserName & be sent an email, so you know what email was being used. Over the years there have been many. Also different emails for "Get Satisfaction" (Is that defunct?) & for sending questions to Developers and AddOn authors... I used the address that I found searching old email for announcements sent by Firefox/Mozilla, so it SHOULD be the one I used "here."

Được chỉnh sửa bởi FireFoxSucks vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

FireFoxSucks 0 giải pháp 14 câu trả lời
Được đăng

DELETED

DELETED

Được chỉnh sửa bởi FireFoxSucks vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FireFoxSucks 0 giải pháp 14 câu trả lời
Được đăng

I do not see this quesiton in my "new" My Questions area. that option seems to return a "not found" search error.

I do not see this quesiton in my "new" My Questions area. that option seems to return a "not found" search error.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.