Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

How can I STOP the "plugin container" warning crap?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

Every time you "update" firefox, you create more problems!!! Used to love firefox, getting to HATE it!!! I want the plugin containers to go away for good! NEVER WANT TO SEE THEM AGAIN! I don't care what stopped! Tell me how to remove these stupid warnings for good!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Duplicate question.

Please continue here : https://support.mozilla.org/en-US/questions/1265536