Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want to add Google Advanced Search as a search option

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Standard search with google now displays results in a mobile format on my PC (OP at https://support.google.com/websearch/thread/6794845?hl=en&dark=0 has image and more comments) which is lacking the embedded hyperlinks that were previously returned. Advanced search does not have this problem. I could not find Google Advanced search among the 3,865 Search Tools listed and could nto figure out how to add it.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

New Search Engines https://mycroftproject.com/